Zasady działu

piszemy w podziałach niniejszego działu

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
krall
Posty: 3153
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 10:00
Lokalizacja: Kartuzy
Kontakt:

Zasady działu

Post autor: krall »

Dział "Latajmy bezpiecznie" powstał w celu wskazywania niebezpiecznych sytuacji z udziałem modeli RC (bezpilotowych statków powietrznych) oraz Wskazywania zagrożeń jakie dana sytuacji za sobą pociągnęła.
Zagrożeń rozumianych jako:
- zagrożenie dla pozostałego ruchu lotniczego,
- zagrożenie dla osób i mienia.

Intencją tego działu jest zwiększenie świadomości pilotów modeli poprzez merytoryczne wskazywanie jakich uchybień dokonali i jakie mógłby być tego konsekwencje.
Dział został podzielony na 2 poddziały:
- Przypadki
- Dyskusja
Dział przypadki jest po to żeby pokazywać zaobserwowane niebezpieczne sytuacje, obce oraz z własnego doświadczenia.
I tu uwaga - można dane sytuacje komentować ale tylko merytorycznie i w oparciu o fakty, przepisy a nie "moim zdaniem". Wszelka dyskusja niemerytoryczna, wycieczki osobiste, itp będzie nagradzana punktami karnymi - z całą surowością.
Dlaczego? Dlatego żeby była przejrzystość dla postronnego czytającego - na zasadzie "przypadek": co zostało źle zrobione i jakie mogły być tego konsekwencje - najwyżej kilka postów a nie 50 stron pyskówek - tak żeby można było szybko i łatwo wyciągnąć z tego wnioski.
Pamiętajcie - suche fakty a nie koniecznie ukamienowanie "autora zamieszania", kogokolwiek...
Naprawdę proszę Was o rozwagę i poważne potraktowanie działu i zasad pisania - dla wspólnego dobra i szczytnego celu. Dział - jeśli będzie potrzeba - będzie aktywnie moderowany - bo tu liczą się fakty na temat ubrane w przejrzystą i zwięzłą formę a nie "wygadanie się".

Ponieważ wielu nie wytrzymałoby i tak, żeby wtrącić swoje 3 groszę "prawie" na temat albo "wydaje mi się" to powstał dział Dyskusja, w którym, jeśli ktoś musi poplotkowąć na temat przypadków opisanych w dziale "Przypadki" lub nie jest pewien czy jego komentarz jest w 100% zgodny z faktami i merytoryczny to może tu to zrobić.
Oczywiście z poszanowaniem zasad dobrego wychowania i Regulaminu forum - jak zawsze zresztą :-)
Tu także można podyskutować na tematy związane z przepisami dotyczącymi naszych modeli.

Edit:
Ponieważ rzeczywistość rozmija się z powyższymi założeniami i piszecie w wątku Przypadki, jak zawsze, o wszystkim a nie ściśle i merytorycznie o omawianym przypadku to w trosce o przejrzystość wątku (i "krawaty") dział będzie moderowany. Co oznacza, że każdy napisany post zanim się ukaże będzie musiał być zaakceptowany przez moderatorów. A przepuszczać będziemy tylko posty spełniające ww kryteria w 100%.


Od razu - przy okazji - w kwestiach prawnych omawianych przypadków
Aktualnie wykładnią sytuacji prawnej jest załącznik 6 do Ustawy Prawo Lotnicze. Został co prawda stworzony dla osób wykonujących loty komercyjne i w zasięgu wzroku ale jego znajomość i stosowanie się do punktów w nim zawartych na pewno nikomu nie zaszkodzi.
Pozwólcie, że zacytuję:
Modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku

Rozdział 1
Zastosowanie

1.1. Przepisy załącznika stosuje się do modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, zwanych dalej „modelami latającymi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi”, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku.
1.2. Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełnienia niektórych wymagań załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Rozdział 2
Określenia

2. Użyte w załączniku określenia oznaczają:

1) AIP Polska – publikację wydawaną przez instytucje zapewniającą służby żeglugi powietrznej, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi powietrznej, dotyczące Rejonu Informacji Powietrznej Warszawa (FIR Warszawa);
2) ATZ (Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniskowego;
3) D (Danger Area) – strefę niebezpieczną;
4) operator – osobę sterującą modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
5) CTR (Control Zone) – strefę kontrolowaną lotniska;
6) GND – poziom terenu (poziom ziemi);
7) MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniczego lotniska państwowego;
8) MCTR (Military Control Area) – strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;
9) P (Prohibited Area) – strefę zakazaną;
10) R (Restricted Area) – strefę o ograniczonym ruchu lotniczym;
11) VLOS (Visual Line of Sight) – operacje w zasięgu wzroku operatora.

Rozdział 3
Odpowiedzialność

3.1. Operator:
1) zapewnia, aby każdy model latający lub bezzałogowy statek powietrzny będący w jego dyspozycji był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej;
2) wykonuje lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
3) wykonuje lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia, w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność.
3.2. Przed lotem operator dokonuje kontroli stanu technicznego modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdza poprawność działania tego modelu lub statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują.
Rozdział 4
Zasady wykonywania lotów
4.1. Loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:
1) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
2) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej;
3) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
4) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR), z zastrzeżeniem pkt 4.4;
5) poza strefami R, D oraz P, z zastrzeżeniem pkt 4.4;
6) poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;
7) w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska – za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;
8) w strefach CTR na warunkach określonych i opublikowanych w AIP Polska przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej i za zgodą właściwego organu ATC.
4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1, nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty na uwięzi lub w obiektach zamkniętych.
4.3. Operator modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, że model ten lub statek dają pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.
4.4. W strefach D, MCTR lub MATZ dopuszcza się loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.
4.5. Przepisów pkt 4.1–4.3 nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych, które wykonują lot swobodny.
I tego się trzymajmy :-)
pozdrawiam
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
ODPOWIEDZ